Akcija!

Grička vještica

300.00 kn 200.00 kn

Grička vještica nije jedan jedinstveni roman, nego ciklus romana od sedam svezaka. Prvi roman čuvenog ciklusa pod nazivom “Tajna krvavog mosta” počinje izlaziti 1912. godine u Malim novinama, a tiska se u svescima. Uspjeh je tako živ da vlasnici tiskare, ne pitajući Mariju Jurić Zagorku, objavljuju na kraju romana da je to tek uvod i da će se uskoro pojaviti nastavak.

Zapregnuta u taj pripovjedačko-novinarski jaram, autorica piše iz dana u dan, te objavljuje uoči I. svjetskog rata (1913.-1914.) “Kontesu Neru”, i “Malleus maleficarum”. Poslije rata u “Novostima” i “Večeri” ostale romane koji se ideološki i tematski nadovezuju na one spomenute: “Dvorska kamarilla”, “Suparnica Marije Terezije” i “Buntovnik na prijestolju”.

Opis

Paket sadrži sljedeće naslove:

Kontesa Nera, Grička vještica knjiga 1: SBN: 978-953-7770-79-2

Malleus Maleficarum, Grička vještica, knjiga 2, ISBN: 978-953-7770-80-8

Suparnica Marije Terezije 1, Grička vještica, knjiga 3: SBN: 978-953-7770-81-5

Suparnica Marije Terezije 2, Grička vještica, knjiga 4: ISBN: 978-953-7770-82-2

Dvorska kamarila, Grička vještica, knjiga 5: ISBN: 978-953-7770-83-9

Buntovnik na prijestolju, Grička vještica, knjiga 6: ISBN: 978-953-7770-84-6